Ettevõtte müümine

Ettevõtte või osaluse hindamine, müügi nõustamine ja korraldamine

Edukas ettevõtte müük saab alguse palju varem sellest hetkest, mil omanik otsustab osaluse müügiks pakkuda. Tark ettevõtja teeb iga päev midagi selleks, et firma väärtust tõsta, maksimeerida selle müügihinda tulevikus. Loe edasi..


Müügiteenused

 Hind*
Ettevõtte müügi tervikpakett - Pro
Sisaldab: müügikõlblikkuse analüüs, ettevõtte väärtuse hindamine, müügikuulutuste koostamine ja üleslaadimine portaalidesse BusinessesForSale ja ExitAdviser, müügikuulutuse korrashoid (kuni 9 kuud), kontaktivõttude haldamine.
Teenuse osutamine toimub maaklerlepingu alusel, sh kokkuleppeline edukustasu.

€1150

Telli
Ettevõtte müügi tervikpakett - Pro Plus
Sisaldab: müügikõlblikkuse analüüs ja nõustamine (tähelepanekud, soovitused), ettevõtte väärtuse hindamine, müügipakkumise (Sales Memorandum) koostamine (eesti ja/või inglise keeles), müügikuulutuste koostamine ja üleslaadimine portaalidesse BusinessesForSale ja ExitAdviser, müügikuulutuste korrashoid (kuni 9 kuud), kontaktivõttude haldamine.
Teenuse osutamine toimub maaklerlepingu alusel, sh kokkuleppeline edukustasu.

€2550

Telli
Ettevõtte väärtuse hindamine
Ettevõtte väärtuse hindamine DCF-meetodil. Digiallkirjastatud hindamismudeli ja -aruande koostamine.
Alates €490..
* Teenuse hinnale lisandub käibemaks 20%

Ei leidnud sobivat teenust? Helista, peame nõu 654 2315

Kontakt


Vaata müügis olevad ettevõtteid Eestis ja Lätis


Kuidas müüa ettevõtet

Ettevõtte müügi õnnestumiseks tuleb varuda aega, et pakkumine ette valmistada. Firma müümine ei erine muud liiki vara müümisest; vara seisukord tuleb kriitiliselt üle vaadata, tõsta esile positiivseid aspekte ning tegeleda võimalike takistavate teguritega.

Ettevõtte müügiväärtus põhineb järgneval kolmel teguril:

  • Finantsplaan, mis kajastab ettevõtte rentaablust ning ennustatavaid rahavooge.
  • Varade turuväärtus, kohustused.
  • Riskid, ennustuste ebamäärasus. Riskid jagunevad ettevõtte-sisesteks (ärimudel, tooted ja teenused, juhtkond ja personal, tehnoloogia, ressursid) ja välisteks (kliendid, konkurendid, majandus tervikuna, poliitika ja seadused, keskkond).
Ettevõtte müügi ettevalmistamine

NetEkspert pakub äriühingu omanikele professionaalset abi ettevõtte ettevalmistamisel müügiks ning müügi korraldamisel. Meie teenus koosneb järgnevatest komponentidest (elluviimise ajalises järjestuses):

I etapp - ettevalmistamine

Müügihinna maksimeerimiseks tuleb ettevõtte enne müügipakkumiste avaldamist "korda teha". Allpool on maksimumprogramm. Vastavalt ettevõtte valmisolekule lepitakse omanikuga kokku optimaalne teenuste komplekt.

  • Ettevõtte ja selle ärimudeli analüüs. Selgepiiriline ja arusaadav ärimudel suurendab ettevõtte väärtust, sest ostjad eelistavad kindlas valdkonnas, hästi määratletud sihtgrupi suunas tegutsevaid ettevõtteid.
  • Kas ettevõte üleüldse on müüdav? Analüüsime firmat kui ostuobjekti, hindame selle müügikõlblikkust seitsme võtmekriteeriumi alusel. Potentsiaalne ostja võib kaaluda äriühingu varade või osaluse ostu asemel turuosa hõlmamist uue ettevõtte abil.
  • Sektori analüüs, sihtgrupi määratlemine potentsiaalse ostja leidmiseks (valdkond, geograafiline dimensioon).
  • Finantsplaani koostamine, ettevõtte väärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude meetodil, või alternatiivselt raamatupidamisväärtuse meetodil kui müügiobjektiks on ettevõtte varad.
  • Riskianalüüs; analüüsime sisemisi ja väliseid faktoreid, mis võiksid segada müügihinna maksimeerimist. Riskid mõjutavad otseselt ka väärtust - küsitavat hinda.
  • Tegevusplaani koostamine omanikule; koostame soovitusliku kava otsustustest ja tegevustest, mis tuleks ellu viia enne aktiivse müügi algust.
  • Müügipakkumise (Sale Memorandum) koostamine. Müügipakkumine on dokument, mis sisaldab põhilisi andmeid ettevõtte kohta, selle ärimudeli kirjeldust, müügihinda mõjutavaid väärtusi, äri- ja finantsplaani kokkuvõtet, eeldatava ostja profiili, hinnapakkumist. Müügipakkumine ei ole tavaliselt avalik, see esitatakse asjast huvitatud isikutele.
Ettevõtte müümine

II etapp – müügi korraldamine, müük


Teenused ja hinnad

Kui oled huvitatud ainult ettevõtte või osaluse hindamisest, tutvu ettevõtte väärtuse hindamise teenusega.


Helista, peame nõu 654 2315

Kontakt