Ärirakendused


ExitAdviser.com

ExitAdviser — ettevõtte müümine

Mõtled ettevõtte müügist?

Ettevõtte müümine ei erine mistahes muud liiki vara müümisest — müügiks pakutav objekt tuleb korralikult ette valmistada. Kuidas teha nii, et ettevõtte müügist saadav kasu oleks maksimaalne? ExitAdviser on omanikele mõeldud iseteeninduskeskkond, mis pakub kasulikke nõuandeid, ekspert-tasemel artikled, on-line töövahendeid, dokumendivorme ning palju muud kasulikku — kõik selleks, et ettevõttest väljumine oleks võimalikult kasulik, kiire ja valutu. Rakendus on ingliskeelne.


1 minut — mis on Strategy Designer™

Strategy Designer™ — strateegilise plaani koostamine

Pilvepõhine strateegiliste plaanide koostamise töövahend meeskondadele.

Strategy Designer™ on orienteeritud organisatsioonide vajadusele koostada iga-aastasi strateegilisi plaane.

Tüüpiliselt on plaani koostamisse kaasatud meeskond - ettevõtte või organisatsiooni juhtkond, mille liikmed panustavad vastavalt oma funktsioonile ja kokku lepitud tööjaotusele. Tavaliselt on ette antud ka dokumendi struktuur (plaani näidisvorm).

Strategy Designer™ aitab meeskondadel koostada strateegilisi plaane tõhusamalt, kiiremini ja turvaliselt.Your self-serve Ad Agency
Online self-serve advertising agency

My Ads Agency — digitaalne turundus

Local online advertising made easy.

MyAds.agency is your on-line self-serve advertising tool that makes it easy to run text-based ads on search platforms such as Google, Yahoo and Bing.

With just a few clicks, your ad will be up and running on desktop and mobile devices. You will pay for results only. That is, when customers visit your Landing Page (included with the service, for free).

Start targeting customers around your city, state, or country.


Äriplaanid ja finantsid internetis

iPlanner.NET — äriplaan ja finantsprognoosid

iPlanner.NET on äriplaanide koostamise tarkvara ehk veebipõhine töökeskkond, mille fookuses on alustava ettevõtja ärimudel, äriplaan ja finantsprognoosid. iPlanner.NET orienteeritud koostööle ning ettevõtluse toetamisele - uue äriühingu majandustegevuse kavandamisel rakendatakse meeskondi, kuhu kuuluvad omanikud, mentorid ja rahastajad. iPlanner'it kasutavad ettevõtlusinkubaatorid ja -keskused, ülikoolid ja pangad.


Veebistuudio