Ettevõtte hindamine

Ettevõtte müügi, ostu või vaidluse korral tasub tellida sõltumatu ja erapooletu hindamine. Esmane konsultatsioon tasuta, helista 654 2315

Ettevõtte müümine

Ettevõtte müügikõlblikkuse analüüs, pakkumishinna kalkuleerimine, müügiprotsessi nõustamine. Vaata ka ettevõtte väärtuse hindamine

Finantsanalüüs

Projektide finantsanalüüs, tasuvuse hindamine. Vaata ka kulu- ja hinnamudelid

Hinnamudelite koostamine

Hinnamudeli abil saab analüüsida teenuste omahinda, toetada hinnakujundust. Võtmed-kätte hinnamudelite koostamine.