NetEkspert - finantskalkulaatorid
KALKULAATORID  |  KONSULTATSIOON
EVA Test  
     
Ärikasum   EUR
Intressikulud   EUR
Omakapital   EUR
Omanike tulunorm   %
Tulumaksu määr   %
 
EVA = Economic Value Added
EVA peegeldab ettevõtte tõelist, kapitalistlikku kasumit. Positiivne EVA näitab, et firma töötab tulusalt - ettevõttesse paigutatud kapital toob sisse rohkem kui on selle hind.
Sisesta perioodi finantsnäitajad: ärikasum, intressikulud ning omakapital perioodi lõpuks.
Omanike tulunorm näitab omakapitali hinda. See on minimaalne omakapitali tootlikus (ROE), mida omanikud eeldavad. Mida suuremad riskid, seda kõrgem tulunorm.
Võta NÄIDE..
  
EVA väljendab ettevõtte tulude ja kulude vahet kõige laiemas mõttes, võttes arvesse ka kapitali hinna. EVA valemit võib väljendada nii:
EVA = Ärikasum - Võõrkapitali kulud - Omakapitali kulud - Valitsuse kulud
Kui ROE (omakapitali tootlikus) osutub võrdseks omanike tulunormiga, siis perioodi EVA=0. EVA on positiivne, kui ettevõtte tulud on suuremad kui ressursside ja kohustustega seotud kulud.
Erinevalt suhtelistest näitajatest (ROE, ROI, ROA) mõõdab EVA firma kasumlikkust absoluutselt, kroonides. EVA sobib ka töötajate motivatsioonisüsteemi aluseks.
Soovid EVA finantsmudelit oma ettevõttele (projektile, osakonnale)? Võta ühendust.
©1999-2021  Powered by NetEkspert