NetEkspert - finantskalkulaatorid
KALKULAATORID  |  KONSULTATSIOON
ProfitPlanner  
 PLANNERPÜSIKULUDTOOTEPLAANSPIKKER 
Kattemäär   %  Kattemäära rehkendus..
Püsikulud   Püsikulude rehkendus..
Kasum    
Müügitulu    
 Rahaühik:   
Sisesta teadaolevad näitajad. Otsitava lahter jäta tühjaks.
Järgmise perioodi MÜÜGIPLAANI koostamiseks sisesta andmed lehtedele 'Püsikulud' ja 'Tooteplaan'.
Võta NÄIDE..
Kattemäär - müüja käsutusse jääv tuluosa, väljendatuna protsentides müügihinnast (müügitulust).
Kattemäär = (müük-ost)/müük x 100%
©1999-2023  Powered by NetEkspert