NetEkspert - finantskalkulaatorid
KALKULAATORID  |  KONSULTATSIOON
Osta või Rentida  
    
Vara väärtus 
Vara jääkväärtus   %
Kasutusperiood  aastat
Rendimakse  /kuus
Tulumaksu määr   %
Muud kulud omamisel  /kuus
  
Vara väärtus
Renditava vara väärtus selle kasutusse võtmisel.
Kasutusperiood
Periood aastates mille vältel vara on kasutuses.
Rendimakse
Igakuine rendi-  või kasutusrendi makse.
Tulumaks
Ettevõtte tulumaksu määr.
Muud kulud omamisel
Need on kulud, mis kaasnevad ainult vara omamisega: hooldus, kindlustus, jooksev remont jms.
Võta NÄIDE..
  
Võõrkapitali hind
Võõrkapitali hinda väljendab laenuintress, mis ettevõtte suhtes kehtib. Võõrkapitali hind sõltub raha hinnast finantsturgudel ning firma usaldusväärsusest ja riskidest.

Märkus: Rentimise või ostmise analüüsis oletatakse (teoreetiliselt), et kogu ostmiseks vajalik raha siiski laenatakse. Selline käsitlus (mis on tegelikkusele võib-olla mittevastav) on vajalik ostu- ja rendialternatiivide võrdsustamiseks riskide seisukohalt, sest rendileping, analoogiliselt laenu võtmisega, toob firmale kaasa kohustused.
©1999-2021  Powered by NetEkspert