NetEkspert - finantskalkulaatorid
KALKULAATORID  |  KONSULTATSIOON
ChoicePlanner  
SEADEDKRITEERIUMIDNUMBRIDALTERNATIIVIDTULEMUSSPIKKER
ChoicePlanner on tõhus abivahend otsuste langetamisel: pakkumused, töötajate hindamine, kohavalik jne. Selle masina abil tõstad otsuste kvaliteeti ja objektiivsust, säästad aega.
ChoicePlanneriga saab käsitleda ka neid otsustsusi, kus kriteeriumid on numbriliselt mittemõõdetavad.
Masina sisenditeks on alternatiivid, kriteeriumid, kriteeriumite tähtsus ning alternatiivide eelistused. Väljundiks on alternatiivide hinnang punktiskaalal 0 - 1000.
ChoicePlanneri teoreetiliseks aluseks on USA matemaatiku Thomas L. Saaty analüütiliste hierarhiate meetod, mille abil saab subjektiivsetest hinnangutest lähtuvalt jõuda objektiivsete tulemusteni.
Mudeli kasutamise soovitav järjekord:
SEADED Sisesta alternatiivide ja kriteeriumite nimetused ning mõõtühikud numbrilistele kriteeriumitele;
KRITEERIUMID Hinda kriteeriumite tähtsust;
NUMBRID Sisesta numbriliste kriteeriumite väärtused (kui selliseid leidub);
ALTERNATIIVID Hinda alternatiivide eelistatust iga kriteeriumi suhtes;
TULEMUS Vaata tulemusi. Tee otsus.
Artikleid:
 A Web Application for Evaluating IT Investments
 IT investeeringute hindamine Saaty meetodil
©1999-2024  Powered by NetEkspert