NetEkspert - finantskalkulaatorid
KALKULAATORID  |  KONSULTATSIOON
ChoicePlanner  
SEADEDKRITEERIUMIDNUMBRIDALTERNATIIVIDTULEMUSSPIKKER
Puuduvad kaalutavad alternatiivid või kriteeriumid.
Hinda alternatiivide eelistatust kriteeriumite suhtes. Alternatiive võrreldakse paarikaupa, hinnates ühe või teise alternatiivi eelistatust antud kriteeriumi suhtes.Skaala on selline:
1 - Võrdsed alternatiivid
3 - Mõõdukalt eelistatav
5 - Tugevalt eelistatav
7 - Väga tugevalt eelistatav
9 - Absoluutselt eelistatav
2,4,6,8 - vahepealsed hinnangud
©1999-2021  Powered by NetEkspert