Ärimudeli analüüs ja -arendamine

Ärimudel kirjeldab ettevõtte olemust strateegilises vaates - mida pakutakse, kellele ja kuidas. Ärimudeli analüüs on osa strateegia väljatöötamise või muutmise protsessist.

Ärimudeli formaate on erinevaid. Populaarne on Alex Osterwalderi lahend, mis koosneb üheksast "lõuendile" paigutatud moodulist.

Kesksel kohal ärimudeli struktuuris on väärtuspakkumine (value proposition). See ütleb, mida pakutakse ja kuidas on see kasulik kliendile. Seejuures võib "kasu kliendile" väljenduda toote või teenuse kvaliteedis, hinnas või tõhususes.


Ärimudeli analüüs ettevõttes

Ärimudelit tuleb analüüsida ka arvude keeles; hüpotees tulukohtadest (kontrollarvudena) viiakse vastavusse kulukohtadega, tuues välja analüüsitava ettevõtte väärtuse finantsvaates.

Üldiselt võib pakutav väärtus olla kvantitatiivne või kvalitatiivne. Kvantitatiivne ehk mõõdetav kasu on näiteks:

 • toote või teenuse madalam hind - sääst kliendile;
 • toote või teenuse kasutamise tõhusus - kulude kokkuhoid;
 • toote või teenuse kasutamisest johtuv ajavõit kliendile;
 • toode või teenuse kasutamisest tulenev lisatulu kliendile.

Kvalitatiivne kasu on näiteks:

 • toote või teenuse kasutusmugavus;
 • toote individuaalsus, personaalne sobivus;
 • hea disain, tuntud bränd, positiivne imago.

Ülejäänud komponendid Osterwalderi mudelis on sekundaarsed. Need ütlevad, kuidas ettevõtte väärtuspakkumine jõuab kliendini ning kuidas see välja arendatakse, toodetakse.

 1. Sihtklient - kellele täpselt on teie pakkumine suunatud. Kes on ettevõtte klient. Sihtgrupi ja -klientide profiil.
 2. Kanalid - kuidas, mil viisil ja mis teid pidi jõuab teie teenus või toode kliendini. Kanalid võivad olla mitmelaadsed: turunduskanal, jaotuskanal, müügipunktid. Moel või teisel on kanal kokkupuutepunktiks kliendiga.
 3. Kliendisuhe - kirjeldab mooduseid, kuidas ettevõtte esindajad ja kliendid igapäevaselt suhtlevad. Klienditeenindus, iseteenindus, kommuunid jm.
 4. Võtmeressursid - inimesed, asjad, vara. Virtuaalsed ressursid, nt kaubamärgid, disain.
 5. Võtmetegevused - need on määrava tähtsusega äriprotsessid, tegevused. Näiteks tootearendus, disain, jaemüük, logistika.
 6. Partnerid - võtmetähtsusega subjektid, kes toimetavad ettevõttele ressursse väljastpoolt. Allhankijad, teenuste osutajad, äripartnerid.

Ärimudeli lõuend (business model canvas)

Lisaks ülatoodule peaks terviklik ärimudel hõlmama rahalist dimensiooni, tooma esile tulu, kulu ja kasumlikkuse näitajad. Ärimudel on ratsionaalne, kui eeldatava nõudluse, potentsiaalse klientuuri ning vajalike ressursside ja tegevuste evimisel on kogu ettevõtmine tulus.

Ärimudel koos finantsplaaniga võimaldab ettevõtte juhtkonnal edasi liikuda: kokku leppida strateegias, seada mõõdetavad eesmärgid, vastutajad ning kokku panna tegevusplaan. Ärimudeli ja strateegia uuendamisele järgneb teine faas: tootevaliku muutmine või kohandamine; organisatsiooni struktuuri muutmine; müügi- ja turundustegevuse ümberkorraldamine.


Ärimudeli plaan

Ärimudeli plaan on dokument, mis selgitab projekti tegevusi, väärtuspakkumist, oodatavaid tulemusi ja eelarvet. Muu hulgas tuuakse välja, kuidas uus ärimudel erineb olemasolevast.

Ärimudeli plaan võib olla sihitatud ühele või mitmele strateegilisele muudatusele, näiteks:

 • Uute kliendi- ja/või turusegmentide arendamine.
 • Väärtuspakkumise muudatused.
 • Tarne- või jaotuskanalite arendamine, personali või teenindusprotsesside parendamine.
 • Tehnoloogilised arendused.

Ärimudeli plaani juurde kuulub tavaliselt ka projekti finantsmudel (-analüüs).

Võta ühendust, peame nõu.

Kontakt


Ärimudeli tarkvara

Ärimudeli koostamiseks ja analüüsiks võib kasutada veebipõhist rakendust iPlanner.NET, mille abil saab mudeli vormistada nö paberivabalt - elektroonilisel lõuendil. Veebipõhine töövahend võimaldab projekti meeskonnal toimetada ühiselt loodava ärimudeliga virtuaalselt ja reaalajas.

Ärimudeli arendamine tarkvaraga iPlanner.NET
Vaata lisaks