Ettevõtte müümine

Ettevõtte hindamine, müügiprotsessi nõustamine ja korraldamine

654 2315


Edukas ettevõtte müük saab alguse palju varem sellest hetkest, mil omanik otsustab oma osaluse müügiks pakkuda. Tark ettevõtja teeb iga päev midagi selleks, et firma väärtust tõsta ning maksimeerida selle müügihinda tulevikus. Loe edasi..

Müügis olevad ettevõtted


Teenused

 Hind
Esmane konsultatsioon telefoni teel
Tasuta
Võta ühendust
Ettevõtte müügikõlblikkuse analüüs
See on nõustamisteenus, mille eesmärgiks on tegutseva ettevõtte müügi võimalikkuse ning müügi õnnestumist mõjutavate faktorite analüüs. Rohkem infot...
495€ +km

Telli
Ettevõtte müügi tervikpakett
Müügiprotsessi korraldamine algusest lõpuni. Rohkem infot..

1590€ +km

Telli
Ettevõtte väärtuse hindamine
Ettevõtte väärtuse hindamine DCF ja jääkosaluse meetodil. Digiallkirjastatud pakett: hindamismudelid (xlsx) + hindamisaruanne.

Vaata...
Müügipakkumise koostamine
Sisaldab: ettevõtte tegevuse ja ärimudeli kirjeldust, finantsplaani, ning argumenteeritud väärtuse hinnangut / pakkumishinda DCF-meetodi alusel.
2250€ +km

Telli
Ingliskeelse müügimemorandumi koostamine
Sales Memorandum on ingliskeelne dokument, mis esitatakse ettevõttest huvitatud ostjatele. Rohkem infot...
3500€ +km

Telli

Kontakt


Vaata müügis olevad ettevõtteid Eestis ja Lätis


Kuidas müüa ettevõtet

Ettevõtte müügiväärtus põhineb järgneval kolmel teguril.

 • Finantsplaan, mis kajastab ettevõtte rentaablust ja rahavooge.
 • Varade turuväärtus, kohustused.
 • Riskid, ennustuste ebamäärasus. Riskid jagunevad ettevõtte-sisesteks (ärimudel, tooted ja teenused, juhtkond ja personal, tehnoloogia, ressursid) ja välisteks (kliendid, konkurendid, majandus tervikuna, poliitika ja seadused, keskkond).

Müügiväärtust toetavad järgnevad faktorid.

 • Tuntud, turul äraproovitud tooted-teenused. Samuti sertifikaadid, kvaliteeditunnistused, auhinnad, jm tunnustused-tunnistused.
 • Eksport, müügikanalid ja -võrgustik.
 • Laienemispotentsiaal.
 • Pühendunud juhtkond, pädevad ja lojaalsed töötajad.
 • Ja veel üht-teist. Testi oma ettevõtte müügikõlblikkust meie töövahendiga (Sellability Advisor™, ingliskeelne)

Ettevõtte müügi õnnestumiseks tuleb varuda aega, et pakkumine ette valmistada. Firma müümine ei erine kuigi palju muud liiki vara müümisest; vara seisukord tuleb kriitiliselt üle vaadata, tõsta esile positiivseid aspekte, tegeleda võimalike takistavate teguritega ning ellu viia vajalikke muudatusi.

Ettevõtte müügi ettevalmistamine

NetEkspert pakub äriühingu omanikele professionaalset abi ettevõtte ettevalmistamisel müügiks ning müügi korraldamisel. Meie teenus koosneb järgnevatest komponentidest (elluviimise ajalises järjestuses):

I etapp - ettevalmistamine

Müügihinna maksimeerimiseks tuleb ettevõtte enne müügipakkumiste avaldamist "korda teha". Allpool on maksimumprogramm. Vastavalt ettevõtte valmisolekule lepitakse omanikuga kokku optimaalne teenuste komplekt.

 • Ettevõtte ja selle ärimudeli analüüs. Selgepiiriline ja arusaadav ärimudel suurendab ettevõtte väärtust, sest ostjad eelistavad piiritletud valdkonnas ja hästi määratletud sihtgrupi suunas tegutsevaid ettevõtteid.
 • Kas ettevõte üleüldse on müüdav? Analüüsime firmat kui ostuobjekti, hindame selle müügikõlblikkust 8 võtmekriteeriumi alusel.
 • Sektori analüüs, sihtgrupi määratlemine potentsiaalse ostja leidmiseks (valdkond, geograafiline dimensioon).
 • Finantsplaani koostamine, ettevõtte väärtuse hindamine.
 • Riskianalüüs; analüüsime sisemisi ja väliseid faktoreid, mis võiksid segada müügihinna maksimeerimist. Riskid mõjutavad otseselt ka väärtust - küsitavat hinda.
 • Tegevusplaani koostamine omanikule; koostame soovitusliku kava otsustustest ja tegevustest, mis tuleks ellu viia enne aktiivse müügi algust.
 • Müügipakkumise (Sales Memorandum) koostamine. Müügipakkumine on dokument, mis sisaldab põhilisi andmeid ettevõtte kohta, selle ärimudeli kirjeldust, müügihinda mõjutavaid väärtusi, äri- ja finantsplaani kokkuvõtet, eeldatava ostja profiili, hinnapakkumist. Müügipakkumine ei ole tavaliselt avalik, see esitatakse asjast huvitatud isikutele peale NDA (Non-disclosure Agreement) allkirjastamist.
Ettevõtte müümine

II etapp – müügi korraldamine, müük

 • Müügikuulutuste haldamine rahvusvahelistes müügi-ostu portaalides
 • Suunatud pakkumiste tegemine, PPC-reklaam (AdWords, Bing/Yahoo Ads, Facebook Ads), networking.
 • Suhtlemine potentsiaalsete ostjatega, "õngitsejate" väljafiltreerimine, short-listi koostamine, läbirääkimised.
 • Juriidiliste dokumentide ettevalmistamine. Due Diligence tugi, tehingu lõpuleviimine.

Teenused ja hinnad

Kui oled huvitatud ainult ettevõtte või osaluse hindamisest, tutvu ettevõtte väärtuse hindamise teenusega.


Kontakt