Ettevõtte müümine

Ettevõtte hindamine, müügipakkumise koostamine ja nõustamine

654 2315Teenused

Esmane konsultatsioon (tasuta)
Helista 654 2315 või saada sõnum
Ettevõtte müügikõlblikkuse analüüs
Rohkem...
395€ +km

Telli
Ettevõtte müügi tervikpakett
Rohkem...

1550€ +km

Telli
Ettevõtte väärtuse hindamine
Ettevõtte väärtuse hindamine DCF ja jääkosaluse meetodil. Digiallkirjastatud pakett: hindamismudelid + hindamisaruanne.

Vaata...
Müügipakkumise koostamine
Sisaldab: ettevõtte tegevuse ja ärimudeli kirjeldust, finantsplaani, ning argumenteeritud väärtuse hinnangut / pakkumishinda DCF-meetodi alusel.
2550€ +km

Telli
Ingliskeelse müügimemorandumi koostamine
Sales Memorandum on ingliskeelne dokument, mis esitatakse ettevõttest huvitatud ostjatele. Rohkem...
4900€ +km

Telli

Kontakt


Ettevõtte müügipotentsiaali mõjutavad faktorid:

 • finantsprojektsioonid, mis kajastavad kasumlikkust, kasvu ja tasuvust.
 • varade turuväärtus, kohustised.
 • riskid, ennustuste usaldusväärsus.

Müügiväärtust toetavad faktorid:

 • tuntud ja turu poolt hästi vastu võetud tooted-teenused;
 • müügikanalid ja -võrgustik;
 • kasvupotentsiaal, eksport;
 • pühendunud ja kompetentne juhtkond, pädevad töötajad.

Testi oma ettevõtte müügikõlblikkust töövahendiga Sellability Advisor™ (ingliskeelne).


I etapp - ettevalmistamine

Järgnev on maksimumprogramm. Vastavalt ettevõtte valmisolekule lepitakse omanikuga kokku optimaalne teenuste komplekt.

 • Ettevõtte ja selle ärimudeli analüüs. Arusaadav ärimudel suurendab ettevõtte väärtust, sest ostjad eelistavad piiritletud valdkonnas ja hästi määratletud sihtgrupi suunas tegutsevaid ettevõtteid.
 • Kas ettevõte üleüldse on mõistliku aja jooksul müüdav? Hindame ettevõtte müügikõlblikkust 8 kriteeriumi alusel.
 • Sektori analüüs, sihtgrupi määratlemine potentsiaalse ostja leidmiseks (valdkond, geograafiline dimensioon).
 • Finantsplaani koostamine, ettevõtte väärtuse hindamine.
 • Riskianalüüs; analüüsime sisemisi ja väliseid faktoreid, mis võiksid segada müügihinna maksimeerimist. Riskid mõjutavad otseselt ka väärtust - küsitavat hinda.
 • Tegevusplaani koostamine omanikule; koostame soovitusliku kava otsustustest ja tegevustest, mis tuleks ellu viia enne aktiivse müügi algust.
 • Müügipakkumise (Sales Memorandum) koostamine. Müügipakkumine sisaldab ärimudeli kirjeldust, väärtusi, äri- ja finantsplaani kokkuvõtet, oodatud ostja profiili, hinnapakkumist. Müügipakkumine ei ole tavaliselt avalik, see esitatakse asjast huvitatud isikutele peale konfidentsiaalsuslepingu allkirjastamist.

II etapp – müügi korraldamine, müük

 • Müügikuulutuste haldamine ettevõtete müügi-ostu portaalides
 • Suhtlemine potentsiaalsete ostjatega, "õngitsejate" väljafiltreerimine.
 • Läbirääkimised, juriidika, due diligence.

Teenused ja hinnad

Kui oled huvitatud ainult ettevõtte või osaluse hindamisest, tutvu ettevõtte väärtuse hindamise teenusega.


Kontakt