Ettevõtte müümine

Ettevõtte või osaluse hindamine, müügi nõustamine ja korraldamine

654 2315


Edukas ettevõtte müük saab alguse palju varem sellest hetkest, mil omanik otsustab oma osaluse müügiks pakkuda. Tark ettevõtja teeb iga päev midagi selleks, et firma väärtust tõsta, maksimeerida selle müügihinda tulevikus. Loe edasi..

Müügis olevad ettevõtted


Teenused

 Hind*
Ettevõtte müügi tervikpakett
Sisaldab: müügikõlblikkuse analüüs, ettevõtte väärtuse hindamine (diskonteeritud rahavoogude ja jääkosaluse meetodil), müügikuulutuste koostamine ja paigutamine portaalidesse BusinessesForSale ja ExitAdviser, müügikuulutuste ja kontaktivõttude haldamine (kuni 9 kuud), müügiprotsessi ja -tehingu nõustamine.
Teenuse osutamine toimub maaklerilepingu alusel, sh kokkuleppeline edukustasu.

€1290

Telli
Ettevõtte väärtuse hindamine
Ettevõtte väärtuse hindamine DCF ja jääkosaluse meetodil. Digiallkirjastatud pakett: hindamismudel (xlsx) + hindamisaruanne.
alates €695
Müügimemorandumi koostamine
Müügimemorandum (Sale Memorandum) on ingliskeelne dokument, mis esitatakse ettevõttest huvitatud ostjatele. Müügimemorandum kajastab muu hulgas ettevõtte profiili, põhiväärtusi, finantstulemusi ja -perspektiive ning argumenteeritud müügihinda (Asking Price). Müügimemorandumi koostamine sobib ettevõtte müügi tervikpaketi juurde (vt ülal), lisateenusena.
€2150

Telli
* Teenuse hinnale lisandub käibemaks 20%

Kontakt


Vaata müügis olevad ettevõtteid Eestis ja Lätis


Kuidas müüa ettevõtet

Ettevõtte müügiväärtus põhineb järgneval kolmel teguril.

 • Finantsplaan, mis kajastab ettevõtte rentaablust ja rahavooge.
 • Varade turuväärtus, kohustused.
 • Riskid, ennustuste ebamäärasus. Riskid jagunevad ettevõtte-sisesteks (ärimudel, tooted ja teenused, juhtkond ja personal, tehnoloogia, ressursid) ja välisteks (kliendid, konkurendid, majandus tervikuna, poliitika ja seadused, keskkond).

Müügiväärtust toetavad järgnevad faktorid.

 • Tuntud, turul äraproovitud tooted-teenused. Samuti sertifikaadid, kvaliteeditunnistused, auhinnad, jm tunnustused-tunnistused.
 • Eksport, müügikanalid ja -võrgustik.
 • Laienemispotentsiaal.
 • Pühendunud juhtkond, pädevad ja lojaalsed töötajad.
 • Ja veel üht-teist. Testi oma ettevõtte müügikõlblikkust meie töövahendiga (Sellability Advisor™, ingliskeelne)

Ettevõtte müügi õnnestumiseks tuleb varuda aega, et pakkumine ette valmistada. Firma müümine ei erine kuigi palju muud liiki vara müümisest; vara seisukord tuleb kriitiliselt üle vaadata, tõsta esile positiivseid aspekte, tegeleda võimalike takistavate teguritega ning ellu viia vajalikke muudatusi.

Ettevõtte müügi ettevalmistamine

NetEkspert pakub äriühingu omanikele professionaalset abi ettevõtte ettevalmistamisel müügiks ning müügi korraldamisel. Meie teenus koosneb järgnevatest komponentidest (elluviimise ajalises järjestuses):

I etapp - ettevalmistamine

Müügihinna maksimeerimiseks tuleb ettevõtte enne müügipakkumiste avaldamist "korda teha". Allpool on maksimumprogramm. Vastavalt ettevõtte valmisolekule lepitakse omanikuga kokku optimaalne teenuste komplekt.

 • Ettevõtte ja selle ärimudeli analüüs. Selgepiiriline ja arusaadav ärimudel suurendab ettevõtte väärtust, sest ostjad eelistavad piiritletud valdkonnas ja hästi määratletud sihtgrupi suunas tegutsevaid ettevõtteid.
 • Kas ettevõte üleüldse on müüdav? Analüüsime firmat kui ostuobjekti, hindame selle müügikõlblikkust 8 võtmekriteeriumi alusel.
 • Sektori analüüs, sihtgrupi määratlemine potentsiaalse ostja leidmiseks (valdkond, geograafiline dimensioon).
 • Finantsplaani koostamine, ettevõtte väärtuse hindamine.
 • Riskianalüüs; analüüsime sisemisi ja väliseid faktoreid, mis võiksid segada müügihinna maksimeerimist. Riskid mõjutavad otseselt ka väärtust - küsitavat hinda.
 • Tegevusplaani koostamine omanikule; koostame soovitusliku kava otsustustest ja tegevustest, mis tuleks ellu viia enne aktiivse müügi algust.
 • Müügipakkumise (Sales Memorandum) koostamine. Müügipakkumine on dokument, mis sisaldab põhilisi andmeid ettevõtte kohta, selle ärimudeli kirjeldust, müügihinda mõjutavaid väärtusi, äri- ja finantsplaani kokkuvõtet, eeldatava ostja profiili, hinnapakkumist. Müügipakkumine ei ole tavaliselt avalik, see esitatakse asjast huvitatud isikutele peale NDA (Non-disclosure Agreement) allkirjastamist.
Ettevõtte müümine

II etapp – müügi korraldamine, müük

 • Müügikuulutuste haldamine rahvusvahelistes müügi-ostu portaalides
 • Suunatud pakkumiste tegemine, PPC-reklaam (AdWords, Bing/Yahoo Ads, Facebook Ads), networking.
 • Suhtlemine potentsiaalsete ostjatega, "õngitsejate" väljafiltreerimine, short-listi koostamine, läbirääkimised.
 • Juriidiliste dokumentide ettevalmistamine. Due Diligence tugi, tehingu lõpuleviimine.

Teenused ja hinnad

Kui oled huvitatud ainult ettevõtte või osaluse hindamisest, tutvu ettevõtte väärtuse hindamise teenusega.


Kontakt