Äriplaani ja finantsprognooside veebirakendus


iPlanner logo

Mõtled oma ärist? iPlanner.NET on äriplaani tarkvara, mille abil saab hõlpsalt kokku panna tervikliku äriplaani ning kavandada ettevõtte majandustegevust. iPlanner.NET koostab automaatselt finantsprognoosid järgnevateks kuudeks, kvartaliteks ja aastateks.

Ettevõtlusameti nõustamisteenuseid kasutanud Loodusravi Ait OÜ juhatuse liige Anneli Sirp sõnul: "iPlanner on algajale ettevõtjale praktiline ja kasulik tööriist. Kõige olulisem on, et ta saab äriplaani iPlanneri keskkonnas jagada turvaliselt oma äripartneritega. Oluline on, et kui keegi plaani täiendab, siis saavad seda teised kohe lugeda" (Eesti Päevaleht, Ettevõtlusleht)".


Allikas: Isolta.ee

Anu Lõhmus, Tallinna Ettevõtlusinkubaatorite juhatuse esimees: "Äriplaani koostamisel kasutatame me unikaalset majandustarkvara iPlanner, mille abil on mh võimalik luua erinevaid, ettevõttele sobivaid finantsmudeleid." (Loov Eesti intervjuu A.Lõhmusega)

Hinnad ja liitumine


Äriplaan tarkvara abil

iPlanner.NET on pilvepõhine äriplaanide koostamise rakendus, mille fookuses on äriplaan ja finantsprognoosid. iPlanner on orienteeritud koostööle ning ettevõtluse toetamisele - ettevõtte majandustegevuse modelleerimise juures rakendatakse meeskondi, kuhu kuuluvad mentorid, äripartnerid ja rahastajad.

iPlanner sobib nii alustavale, kui ka tegutsevale ettevõttele. iPlanner.NET aitab ärijuhil näha terviklikku pilti sellest, kuhu tema ettevõte on suundumas, võttes arvesse muutuvaid prognoose ja äritingimusi. Selle töövahendi abil saab kokku panna tervikliku äriplaani, mis koosneb strateegiast, eelarvetest ja finantsprojektsioonidest.

Ärimudeli koolitus
Ärimudeli töötuba Tallinna Ettevõtlusametis

iPlanner.NET on ettevõtlikkust toetavate organisatsioonide poolt aktsepteeritud töövahend, mis aitab paremini tunnetada ettevõtte ärimudeli toimimist ning läbi mängida situatsioone "what-if" põhimõttel. iPlanner genereerib automaatselt lahendid oodatavatele tulemustele ja äriseisudele. Tänu ärisimulatsioonile saavad selgemaks ettevõtte võimalused ning paraneb otsuste kvaliteet. iPlanner näitab milliseks kujunevad äriühingu rahavood, investeeringute tasuvus ning peamised finantsnäitajad tulevikus. Lihtne on koostada äriplaane, müügiplaane, tulude ja kulude eelarveid ning ajastada põhivarade soetamist.

Sageli vajab ettevõte täiendavat raha. iPlanneri abil on mugav planeerida laene ja nende tagasimaksmist.

iPlanner.NET arvutab automaatselt välja ettevõtte väärtuse.

Sisestatud prognooside alusel koostab iPlanner kasumiaruannete projektsioonid, rahavoogude plaanid, bilansiprojektsioonid ning iseloomustab ettevõtte kasumlikkust. Kõiki näitajaid arvutatakse kuude, kvartalite ja aastate kaupa.

iPlanneri abil saab kokku panna tervikliku äriplaani, mis koosneb strateegiast (tekstiosad) ning finantsprojektsioonidest (finantsplaan). Valmis äriplaani võib otse interneti kaudu teha kättesaadavaks äripartneritele, pankurile või investoritele, ilma et tarvitseks midagi paberile panna. Igal äriplaanil on oma veebiaadress!

iPlanner.NET on 100%-line veebirakendus ning tarkvara kasutatakse teenusena. Mingit programmide installeerimist ei toimu, piisab tavalisest veebilehitsejast ja toimivast internetiühendusest.

iPlanneri funktsioonid

 1. Äri- ja finantsplaani automaatne koostamine
 2. Ärimudeli arendamine (elektrooniline ärimudeli lõuend)
 3. Ärisimulatsioon, majanduslike otsuste läbimängimine "what-if" põhimõttel
 4. Eelarvete (tulud, kulud, investeeringud) automaatne koostamine
 5. Finantsanalüüs; finantsplaani automaatne koostamine (isegenereeruvad finantsprojektsioonid): rahavoo plaan, kasumiaruanded, bilansid, tasuvusnäitajad, kasumiläve analüüs, tööjõukulud, rahastamisvajadus, mõõdikud
 6. Ettevõtte väärtus (diskonteeritud rahavoogude meetodil)

Oodatavad tulemused

iPlanner aitab leida vastuseid paljudele küsimustele:

 1. Milliseks kujuneb ettevõtte kasumlikkus ja rahavoog tulevikus?
 2. Milline on optimaalne tootevalik ja hinnapoliitika?
 3. Millised on optimaalsed maksetingimused ja varude ringluskiirus?
 4. Kui palju võib ettevõte kulutada raha enda käigushoidmiseks?
 5. Kuidas ja millal soetada põhivara ning kuidas seda rahastada?
 6. Kui palju tuleb võtta laenu ning millal saab laenud tagasi makstud?
 7. Milline peab olema omanike panus ettevõtte põhikapitali?
 8. Millal ja kui palju saab välja maksta dividende?
 9. Kui suur on ettevõtte väärtus?
iPlanner.NET

iPlanner2004 (totaalselt aegunud, kuid mõne jaoks ikka veel vajalik versioon :)

iPlanner.NET