Meie konsultandid


Armin Laidre

Armin Laidre

Armin on spetsialiseerunud äriühingute ja omavalitsuste konsulteerimisele valdkondades, mille märksõnadeks on äri- ja finantsplaneerimine, ärimudelid ja strateegia, ettevõtte väärtus, organisatsiooni struktuur, finantsanalüüs. Armin on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli IT-insenerina ning Tartu ülikooli ärijuhtimise kutsemagistri kvalifikatsiooniga (MBA) cum laude. Finantsvaldkonna eksperdina lööb Armin kaasa konsultatsioonifirma Cumulus projektides. Armin Laidre on osaühingu NetEkspert asutaja ja osanik.

Piret Lõuk

Piret Lõuk

Piret on personalijuhtimise valdkonnas tuntud ja tunnustatud ekspert, kes nõustab äri- ja avaliku sektori tippjuhte personalipoliitika ja -juhtimise küsimustes. Piret aitab organisatsioonidel arendada ja korrastada palga- ja motivatsioonisüsteeme, viia läbi personaliauditeid ja kompetentside hindamist (360˚ hindamine), korraldada töötajate värbamist ja vabastamist, koostada personalivaldkonna alusdokumente. On treeneriks koolitusfirmas Invicta. Piret Lõuk osaleb OÜ NetEkspert meeskonnas eksperdi ja partnerina.

Aivar Pere

Aivar Pere

Aivar on inseneriharidusega ettevõtluskonsultant, kes on keskendunud juhtide ja spetsialistide nõustamisele, juhendamisele ja koolitamisele sellistes valdkondades nagu äriplaanide ja ärimudelite arendamine, innovatsioon, tehnoloogiaarendus ning juhtimine. Aivar on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia mehhaanikainsenerina. Aivar Pere lööb osaühingu NetEkspert meeskonnas kaasa vanemkonsultandina ja partnerina.

Tiit Urva

Tiit Urva on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusküberneetika ning TÜ Avatud Ülikooli ärimagistriõppe. Tiit on olnud ettevõtja ja töötanud erinevate firmade juhi või piirkondliku juhina. Nõustatud üle 50 alustavate ja tegutsevate firmade juhte: põhiliselt äriplaani, finantsplaani ja finantsanalüüsi osas. Aidatud kaasa erinevate EAS-i toetuste taotlemisel. Tiit on tegelenud ka mittetulundusühingute ja sihtasutuste eelarvestuse ning finantsplaneerimise praktiliste ülesannete lahendamisega. Eraldi valdkonnana nõustatud organisatsiooni arengu ja muutuste juhtimisega seotud probleeme. Tiit on üks väheseid organisatsiooni arengufaaside eksperte Eestis. Tiit on ka Hea Koostöö HLÜ eestvedaja, juhatuse liige.

Ahti Kuris

Ahti Kuris

Ahti Kuris on omandanud ärijuhtimise magistrikraadi USA's ning tegutsenud koolitaja ja ärikonsultandina 20+ aastat. Ahti konsulteerib ettevõtjaid sellistes valdkondades nagu turundus, äriplaani koostamine, finantsplaneerimine, ärimudelid. Ahti korraldab töötube, mille käigus on huvilistel võimalus saada valmis esmased finantsprognoosid ning omandada oskused finantsprojektsioonide iseseisvaks koostamiseks. Töötubades kogunevad ettevõtjad kel on soov lihtsalt, soodsalt ja kiiresti n.ö. "pangakõlbulik" äriplaan valmis saada.