Ärirakendused


Äriplaanid ja finantsid internetis

iPlanner.NET — äriplaan ja finantsprognoosid

iPlanner.NET on äriplaani koostamise rakendus, mille fookuses on alustava ettevõtja ärimudel, äriplaan ja finantsprognoosid. iPlanner.NET orienteeritud koostööle ning ettevõtluse toetamisele - uue äriühingu majandustegevuse kavandamisel rakendatakse meeskondi, kuhu kuuluvad omanikud, mentorid ja rahastajad. iPlanner'it kasutavad ettevõtjad, ettevõtlusinkubaatorid, ülikoolid.


1 minut — mis on Strategy Designer™

Strategy Designer™ — strateegilise plaani koostamine

Pilvepõhine strateegiliste plaanide koostamise töövahend meeskondadele.

Strategy Designer™ on orienteeritud organisatsioonide vajadusele koostada iga-aastasi strateegilisi plaane.

Tüüpiliselt on plaani koostamisse kaasatud meeskond - ettevõtte või organisatsiooni juhtkond, mille liikmed panustavad vastavalt oma funktsioonile ja kokku lepitud tööjaotusele. Tavaliselt on ette antud ka dokumendi struktuur (plaani näidisvorm).

Strategy Designer™ aitab meeskondadel koostada strateegilisi plaane tõhusamalt, kiiremini ja turvaliselt.