Projektid - tehtud ja teoksil


Töö sisuTellija
Finantsprojektsiooni analüüs ja nõustamine Evelekt Hulgi OÜ
Juhtkonna nõustamine Hort Auto OÜ
Asjatundja arvamuse koostamine ettevõtte väärtuse kohta SportID International OÜ
Finantsanalüüsi koostamine erihoolekandeüksusele Lääneranna Vallavalitsus
Finantsplaani analüüs ja nõustamine Fesma Alu OÜ
Ettevõtte väärtuse hindamine Proplast Group OÜ
Ettevõtte väärtuse hindamine OÜ Ehmofix
Ettevõtte väärtuse hindamine OÜ Keha 3
Ettevõtte väärtuse analüüs ja nõustamine Põlva Tehnika Metallitööd OÜ
Müügis oleva tootmisettevõtte väärtuse hindamine DCF ja jääkosaluse meetodil. Digiservice OÜ
Finantsalane nõustamine Rõngu Pagar OÜ
Osaühingu väärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude ja likvideerimisväärtuse meetodil Metallieksperdid OÜ
Kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) määramine Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS
Finantsalane nõustamine NB Quality Group OÜ
Kogupere teemapargi "Kosmopark" finantsanalüüs (EAS: Pereturismi atraktsioonide toetamine) Cumulus Consulting, Kosmopark
Teenuse hinnamudeli koostamine MTÜ Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Ühendus
Finantskonsultatsioon Lindhold OÜ
Teenuse hinnamudeli arendamine Tallinna Lastekodu
Asutuse majandustegevuse struktuurne (juhtimisarvestuse) analüüs Tallinna Lastekodu
Kliendiportfelli laenugraafikute modelleerimine Kinnistulaen OÜ
Ühinevate valdade juhtimiskorralduse (organisatsiooni struktuuri) analüüs ja hindamine. Osavalla alternatiivne lahend. Märjamaa Vallavalitsus
Kogupere teemapargi "Kosmopark" finantsnõustamine (EAS meede: Pereturismi atraktsioonide toetamine) Cumulus Consulting, Uue-Põltsamaa mõis
Energiaettevõtte finantsanalüüs diskonteeritud rahavoogude meetodil Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS
Tootmisettevõtte finantsalane nõustamine Fennobed OÜ
Energiatõhususlahendusi pakkuva ettevõtte finantsalane nõustamine AU Energiateenus OÜ
Toitlustusettevõtte väärtuse hindamine Tartu Elektrimootorid OÜ
Mustamäe ja Kopli tervisekeskuste finantsanalüüs (määrus: Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine) Lääne-Tallinna Keskhaigla
Ettevõtte väärtuse hindamine Rehvihunt OÜ
Erihoolekandeasutuse finantsanalüüsi koostamine Lihula Vallavalitsus
Tootmisettevõtte väärtuse hindamine Pro Grupp Invest OÜ
Investeeringu tasuvusanalüüs (kõrgtehnoloogilise 3D trükiseadme ost) Reva Print OÜ
Finantsanalüüs hoone renoveerimise projektile Eesti Muusikafond
Esmatasandi tervisekeskuse finantsanalüüsi nõustamine AS Medicum
Ehitustarvikute tootmisettevõtte põhikapitali väärtuse hindamine DCF-meetodil Advokaadibüroo Barrister
Äriplaani koostamine gaasivabrikule Bulgaarias Eco D Gas Balkan Ltd
Äri- ja finantsplaneerimise tarkvara tarnimine Eesti Lennuakadeemia
Tootmisettevõtte väärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude meetodil; vähemusosaniku müügipakkumise koostamine Bestseller Invest OÜ
Büroo-kohvik ärimudeli analüüs ja finantsplaani koostamine Coffice OÜ
Tervisekeskuse finantsanalüüsi koostamine (AS Valga Haigla, AS Järvamaa Haigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla (Mustamäe ja Kopli polikliinik), Harku Vallavalitsus, SA Tallinna Lastehaigla, AS Tapa Haigla, SA Sillamäe Haigla, SA Narva Haigla) Cumulus Consulting
Osaühingu väärtuse hindamine. Laienemisprojekti / kapitali kaasamise nõustamine Vipline OÜ
Strateeglise planeerimise veebirakenduse arendamine (Strategy Designer™) EMAAR Hospitality Group (Araabia Ühendemiraadid)
Kinnisvarahalduse ettevõtte tegevjuhtkonna motivatsioonisüsteemi nõustamine MT Varahalduse OÜ
Ettevõtte väärtuse hindamine Radius Fixings OÜ
Äriplaani arendamise kasutajakoolitus hotelliketi juhtkonnale Dubais (UAE) EMAAR Hotels & Resorts LLC
Ettevõtte väärtuse hindamine (Kinnistulaen OÜ) Advokaadibüroo Mullari & Koch
Hoiu-laenuühistu finantsmudeli koostamine, äri- ja finantsplaani nõustamine Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu
Disainifirma väärtuse hindamine Taveco Disain OÜ
Põllumajandusettevõtte väärtuse hindamine Talunik OÜ
Äriplaneerimise tarkvara rakendamine Emaar Hospitality Group (UAE)
Äriplaani tarkvara arendamine uue Equity Crowd-funding keskkonna tarbeks Spot Crowd Projects (USA)
Äriplaani koostamine kasvutoetuse taotlemiseks Tailor Service OÜ
Finantsplaani ja tasuvusanalüüsi koostamine investeeringu rahastamiseks pangalaenu abil (kaubalaeva ostmine) Fest Baltic OÜ
Ülebaltilise e-kaubandusettevõtte väärtuse hindamine Crazydeal OÜ
Põllumajandusettevõtte väärtuse hindamine taluniku äriplaani alusel PR Betoon OÜ
Äri- ja finantsplaani kaasajastamine Baltic Truck Park (Soome)
Äriplaani ja finantsprognooside koostamine Aesthetic Health & Spa
Äriplaani arvustus Kivitöökoda Oy (Soome)
Ettevõtte müügiväärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude meetodil (DCF), müügi nõustamine Dr Nona Kosmeetika
Ettevõtte väärtuse hindamine (Drink Consult Finland Oy) Riksman OÜ
Ettevõtlusseminari "Paneme ärimudelid rääkima" läbiviimine. Lektor: Aivar Pere Jõgeva Linnavalitsus
Kinnisvaraarenduse finantsplaan ja tasuvusanalüüs SA Tartu Teaduspark
Osaühingu väärtuse hindamine, müügi nõustamine Sigwar OÜ
Ettevõtte väärtuse hindamine (Vagodent OÜ) Sofi OÜ
Ettevõtte / projekti väärtuse hindamine Morris Consultancy Services Ltd
Ettevõtte väärtuse hindamine, ettevalmistuste nõustamine Avaster OÜ
Rahvusvahelise koolitusseminari läbiviimine TÜ Ettevõtluskeskuse koostööprojekti Central Balticum Entrepreneurship Interaction ENTREINT partnerid
Start-up lennufirma äriplaani nõustamine MetroJet Holdings (USA)
Töötuba "Äriideest kasumini" Tallinna Ettevõtlusameti kliendid
Ettevõtte hindamine Kairekar OÜ
Ettevõtte väärtuse hindamine Vigala Piimatööstus OÜ
Äriplaani tarkvara sidumine töötukassa iseteeninduskeskkonnaga Eesti Töötukassa
Tulemuskaardi rakenduse juurutamine (Balanced Scorecard for Start-ups) Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, Tartu Loomemajanduskeskus, Tartu Teaduspark
Venekeelse kasutajaliidese arendus veebirakendusele iPlanner.NET Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, Tallinna Ettevõtlusamet
Puhastulu-analüüsi uuendamine Pärnu muuseum
Äriplaani koostamine B.V. Norman-Coleman (USA)
Puhastulu-analüüsi uuendamine Eesti Ajaloomuuseum
Ettevõtte väärtuse hindamine AS Arpeks Kaubandus
Äriühingu väärtuse hindamine Osaühing Repal-E
Motivatsioonisüsteemi arendamine Tentest Trade OÜ
Eelarvestrateegia koostamine Martna Vallavalitsus
Eelarvestrateegia koostamine Oru Vallavalitsus
Eelarvestrateegia koostamine Noarootsi Vallavalitsus
Äriühingu väärtuse hindamine Polven Foods OÜ
Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse finantsmudeli koostamine Continuum Group
Äriplaani ja finantsprognooside koostamine Baltic Truck Park (Soome)
Äriplaani ja finantsprognooside koostamine MT Varahalduse OÜ
Saue Gümnaasiumi eelarvemudeli koostamine Saue linn
Räpina sadama finantsanalüüsi koostamine Räpina Vallavalitsus
Projekti finantsanalüüs, finantsmudeli koostamine Põlevkivi Kompetentsikeskus (TTÜ)
Palga- ja motivatsioonisüsteemi analüüs ja korrastamine Rae Vallavalitsus
Äriplaani ja projektiplaani finantsosa koostamine BLRT Toorik OÜ
Organisatsiooni struktuuri analüüs ja optimeerimine Rae Vallavalitsus
Finantsanalüüsi koostamine ja nõustamine Ida-Viru Keskhaigla
Äriplaani koostamise konsulteerimine Econet Systems
Firma väärtus ja selle hindamine DCF-meetodil AS Natural
Ettevõtte juhatuse konsulteerimine organisatsiooni struktuuri osas Viljandi Metall AS
Ettevõtte juhtkonna konsulteerimine juhtimisarvestuse osas BCS Infra AS
Auditi läbiviimine tasustamis- ja motivatsioonisüsteemi osas Lennuliiklusteeninduse AS
Ettevõtte struktuuri ja tööjaotuse audit Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
Finantsanalüüsi koostamine SA Põltsamaa Tervis
Finantsanalüüsi koostamine Ida-Viru Keskhaigla
Finantsanalüüsi ja finantsmudeli koostamine Räpina Haigla
Äriplaani ja finantsprognooside koostamine AS Eesti Eine
Finantsanalüüs ja finantsmudel Kindral Laidoneri Muuseum
Finantsanalüüsi ja finantsmudeli koostamine Pärnu Muuseum
Teemapargi finantsanalüüsi koostamine Keila linn
Finantsanalüüsi ja finantsmudeli koostamine Eesti Ajaloomuuseum
Äriplaan ja tasuvusanalüüs. Aktsiakapitali väärtuse hindamine (DCF) Atlas Seafood AS
Projekti tasuvusanalüüsi koostamine Räpina vald
Projekti finantsanalüüsi koostamine Eesti Biokeskus
Projekti tasuvusanalüüsi koostamine Narva Haigla
Äriplaan, finantsplaan, projekti tasuvusanalüüs, ettevõtte väärtuse hindamine AS Ferreks TT
Äriplaan, finantsprojektsioonid. Ettevõtte väärtuse hindamine DCF-meetodil Suuresta Puhkekeskus OÜ
Tootearendusprojekti konsulteerimine. Projekti plaani koostamine Gate Communications OÜ
Ekspordiplaani konsulteerimine OÜ Epitar
Projekti tasuvusanalüüsi koostamine AS Räpina Haigla
Äriplaan, finantsmudel, projekti väärtus Connectiongroup OÜ
Tasuvusanalüüsi finantsosa koostamine Ida-Tallinna Keskhaigla
Äriplaan, finantsmudeli koostamine AS WeeRec
Äriplaani ja fiantsprojektsioonide koostamine AS Räpina Haigla
Tasuvusanalüüsi finantsmudeli väljatöötamine Eesti Biotehnoloogia Liit
Äriplaan, finantsmudel, projekti väärtuse modelleerimine Stroomi Arenduse OÜ
Motivatsioonisüsteemi väljatöötamine AS E-Profiil
Finantsmudeli koostamine teemapargile Continuum Group
Projekti tasuvusanalüüs-äriplaani koostamine AS Andmevara
Äriplaan ja finantsprognoosid Hexanor Hotels OÜ
Äriplaani ja finantsmudeli koostamine, projekti väärtuse hindamine Hexanor Shipping OÜ
"Võtmed-kätte" finantsmudeli koostamine AS Invicta
Tasuvusanalüüsi koostamine AS Tartu Biotehnoloogia Park
Motivatsioonisüstemi arendamine ja nõustamine Polven OÜ
Strateegia ja struktuuri audit Polven OÜ
Äriplaan, tegevusplaan Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Finantsmudeli koostamine SA Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum
Tasuvusanalüüs, äriplaani koostamine AS WeeRec
Finantsmudeli koostamine teaduskeskusele Teaduskeskus AHAA
Äriplaan ja finatsprojektsioonid. Juhtimisarvestuse mudeli koostamine Atlas Seafood AS
Sihtasutuse juhtimisarvesuse ja organisatsiooni struktuuri konsulteerimine Eesti Vabaõhumuuseum
Äriplaani kirjutamine koos finantsosaga Buen Provecho OÜ
Finantsmudeli koostamine uuele äriprojektile Menu Catering
Finantsmudeli koostamine ärihoone majandamiseks Tallinna Tehnoloogiapark
Tasuvusanalüüsi koostamine KBFI
Tasuvusanalüüsi teostamine kolmele elektroonikalaborile Tallinna Tehnikaülikool
Finantsmudeli koostamine ning juhtkonna konsulteerimine uue tehase äriplaani ettevalmistamisel AS ASPI
Finantsmudeli koostamine Eesti Gridi tasuvusanalüüsile EENet
Tasuvusanalüüsi teostamine tuumiklaborile Eesti Biokeskus
Äriplaan, finantsmudeli koostamine Eesti Vabaõhumuuseum
Finantsmudeli koostamine ja nõustamine tarkvarafirma väärtuse hindamiseks Sona Systems Ltd
Finantsmudeli koostamine Kassari turismikompleksile Innopolis Konsultatsioonid AS
Äriplaan, finantsmudeli arendamine AS WeeRec
Cost-Benefit analüüsiks mõeldud finantsmudeli koostamine Tartumaa Ökomuuseumid
Tehnoloogia arenduskeskuste (TAK) kulude- ja rahakäibe eelarvete analüüs Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Äriplaan ja finantanalüüs, ettevõtte väärtus Atlas Seafood Inc.
Tootearenduse projekti plaani, ettevõtte äriplaani ning rahastamistaotluse koostamine OÜ Complexoft
Finantsprojektsioonide koostamine kaupluste ketile OÜ Timelill
Tootearenduse projekti plaan, äriplaan OÜ Oskando
Tasuvusanalüüsi (Cost-Benefit Analysis) koostamine AS Green Marine