Tehtud ja teoksil


Projekti finantsanalüüs ("Tervishoiu hädaolukordadeks valmistumise korraldamine haiglavõrgu...")
Sidusettevõtte väärtuse hindamine (valdkond: kaubandusseadmete hulgimüük)
Aktsiate väärtuse korraline hindamine (2021)
E-poe ärimudelite projektsioonid, väärtuse analüüs
Ehitusettevõtte hindamismudeli koostamine osade väärtuse hindamiseks (konsultatsioon)
Einby Ehitus OÜ
Retrospektiivne valuatsioon ajalooliste finantsandmete põhjal
Iga-aastane aktsiate väärtuse hindamine
Muuseumikaart: ärimudel, väärtuspakkumine, finantsplaan
Projektsioon ja valuatsioon
Finantsalane nõustamine
Finantsplaneerimise konsultatsioon
Müügis oleva Leedu ettevõtte väärtuse hindamine
Finantsprojektsiooni analüüs ja nõustamine
Ettevõtte väärtuse kalkulaator
Apteegi väärtuse (ostu-müügi hinna) määramise mudel
Eesti Proviisorite Koda
Asjatundja arvamuse koostamine ettevõtte väärtuse kohta
Osaühingu osaluste väärtuse hindamine DCF ja jääkosaluse meetodil
Kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) määramine
Finantsanalüüsi koostamine erihoolekandeüksusele
Finantsplaani analüüs ja nõustamine
Ettevõtte väärtuse hindamine
Ettevõtte väärtuse analüüs ja nõustamine
Asutuse majandustegevuse struktuurne (juhtimisarvestuse) analüüs
Tallinna Lastekodu
Ühinevate valdade juhtimiskorralduse (organisatsiooni struktuuri) analüüs ja hindamine. Osavalla alternatiivne lahend.
Märjamaa Vallavalitsus
Mustamäe ja Kopli tervisekeskuste finantsanalüüs (määrus: Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine)
Lääne-Tallinna Keskhaigla
Ettevõtte väärtuse hindamine
Erihoolekandeasutuse finantsanalüüsi koostamine
Lihula Vallavalitsus
Finantsanalüüs hoone renoveerimise projektile
Eesti Muusikafond
Esmatasandi tervisekeskuse finantsanalüüsi nõustamine
AS Medicum
Toitlustusettevõtte väärtuse hindamine
Tartu Elektrimootorid OÜ
Kasvuplaan, valuatsioon
Projektsioonid, stsenaariumid, valuatsioon
Energiaettevõtte finantsanalüüs diskonteeritud rahavoogude meetodil
Ettevõtte hindamine
Ettevõtte väärtuse hindamine
Ettevõtte valuatsioon
Juhtkonna nõustamine
Ettevõtte väärtuse hindamine
Proplast Group OÜ
Ettevõtte väärtuse hindamine
Müügis oleva tootmisettevõtte väärtuse hindamine DCF ja jääkosaluse meetodil.
Digiservice OÜ
Osaühingu väärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude ja likvideerimisväärtuse meetodil
Metallieksperdid OÜ
Finantsalane nõustamine
Kogupere teemapargi "Kosmopark" finantsanalüüs (EAS: Pereturismi atraktsioonide toetamine)
Cumulus Consulting, Kosmopark
Finantskonsultatsioon
Teenuse hinnamudeli arendamine
Tallinna Lastekodu
Äri- ja finantsplaneerimise tarkvara tarnimine
Eesti Lennuakadeemia
Kliendiportfelli laenugraafikute modelleerimine
Kinnistulaen OÜ
Kogupere teemapargi "Kosmopark" finantsnõustamine (EAS meede: Pereturismi atraktsioonide toetamine)
Cumulus Consulting, Uue-Põltsamaa Mõis
Tootmisettevõtte finantsalane nõustamine
Energiatõhususlahendusi pakkuva ettevõtte finantsalane nõustamine
Tootmisettevõtte väärtuse hindamine
Investeeringu tasuvusanalüüs (kõrgtehnoloogilise 3D trükiseadme ost)
Ehitustarvikute tootmisettevõtte põhikapitali väärtuse hindamine DCF-meetodil
Äriplaani koostamine gaasivabrikule Bulgaarias
Eco D Gas Balkan Ltd
Tootmisettevõtte väärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude meetodil; vähemusosaniku müügipakkumise koostamine
Bestseller Invest OÜ
Büroo-kohvik ärimudeli analüüs ja finantsplaani koostamine
Coffice OÜ
Tervisekeskuse finantsanalüüsi koostamine (AS Valga Haigla, AS Järvamaa Haigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla (Mustamäe ja Kopli polikliinik), Harku Vallavalitsus, SA Tallinna Lastehaigla, AS Tapa Haigla, SA Sillamäe Haigla, SA Narva Haigla)
Osaühingu väärtuse hindamine. Laienemisprojekti / kapitali kaasamise nõustamine
Strateeglise planeerimise veebirakenduse arendamine (Strategy Designer™)
EMAAR Hospitality Group (Araabia Ühendemiraadid)
Kinnisvarahalduse ettevõtte tegevjuhtkonna motivatsioonisüsteemi nõustamine
Ettevõtte väärtuse hindamine
Äriplaani arendamise kasutajakoolitus hotelliketi juhtkonnale Dubais (UAE)
Ettevõtte väärtuse hindamine (Kinnistulaen OÜ)
Advokaadibüroo Mullari & Koch
Hoiu-laenuühistu finantsmudeli koostamine, äri- ja finantsplaani nõustamine
Disainifirma väärtuse hindamine
Põllumajandusettevõtte väärtuse hindamine
Talunik OÜ
Äriplaneerimise tarkvara rakendamine
Äriplaani tarkvara arendamine uue Equity Crowd-funding keskkonna tarbeks
Spot Crowd Projects (USA)
Äriplaani koostamine kasvutoetuse taotlemiseks
Finantsplaani ja tasuvusanalüüsi koostamine investeeringu rahastamiseks pangalaenu abil (kaubalaeva ostmine)
Fest Baltic OÜ
Ülebaltilise e-kaubandusettevõtte väärtuse hindamine
Crazydeal OÜ
Põllumajandusettevõtte väärtuse hindamine taluniku äriplaani alusel
PR Betoon OÜ
Äri- ja finantsplaani kaasajastamine
Baltic Truck Park (Soome)
Äriplaani ja finantsprognooside koostamine
Aesthetic Health & Spa
Äriplaani arvustus
Kivitöökoda Oy (Soome)
Ettevõtte müügiväärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude meetodil (DCF), müügi nõustamine
Dr Nona Kosmeetika
Ettevõtte väärtuse hindamine (Drink Consult Finland Oy)
Ettevõtlusseminari "Paneme ärimudelid rääkima" läbiviimine. Lektor: Aivar Pere
Jõgeva Linnavalitsus
Kinnisvaraarenduse finantsplaan ja tasuvusanalüüs
Osaühingu väärtuse hindamine, müügi nõustamine
Ettevõtte väärtuse hindamine (Vagodent OÜ)
Ettevõtte / projekti väärtuse hindamine
Ettevõtte väärtuse hindamine, ettevalmistuste nõustamine
Avaster OÜ
Rahvusvahelise koolitusseminari läbiviimine
TÜ Ettevõtluskeskuse koostööprojekti Central Balticum Entrepreneurship Interaction ENTREINT partnerid
Start-up lennufirma äriplaani nõustamine
MetroJet Holdings (USA)
Tallinna Ettevõtlusameti kliendid
Ettevõtte hindamine
Kairekar OÜ
Ettevõtte väärtuse hindamine
Vigala Piimatööstus OÜ
Äriplaani tarkvara sidumine töötukassa iseteeninduskeskkonnaga
Eesti Töötukassa
Tulemuskaardi rakenduse juurutamine (Balanced Scorecard for Start-ups)
Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, Tartu Loomemajanduskeskus, Tartu Teaduspark
Venekeelse kasutajaliidese arendus veebirakendusele iPlanner.NET
Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, Tallinna Ettevõtlusamet
Puhastulu-analüüsi uuendamine
Pärnu muuseum
Äriplaani koostamine
B.V. Norman-Coleman (USA)
Puhastulu-analüüsi uuendamine
Eesti Ajaloomuuseum
Ettevõtte väärtuse hindamine
AS Arpeks Kaubandus
Äriühingu väärtuse hindamine
Osaühing Repal-E
Motivatsioonisüsteemi arendamine
Tentest Trade OÜ
Eelarvestrateegia koostamine
Martna Vallavalitsus
Eelarvestrateegia koostamine
Oru Vallavalitsus
Eelarvestrateegia koostamine
Noarootsi Vallavalitsus
Äriühingu väärtuse hindamine
Polven Foods OÜ
Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse finantsmudeli koostamine
Continuum Group
Äriplaani ja finantsprognooside koostamine
Baltic Truck Park (Soome)
Äriplaani ja finantsprognooside koostamine
MT Varahalduse OÜ
Saue Gümnaasiumi eelarvemudeli koostamine
Saue linn
Räpina sadama finantsanalüüsi koostamine
Räpina Vallavalitsus
Projekti finantsanalüüs, finantsmudeli koostamine
Põlevkivi Kompetentsikeskus (TTÜ)
Palga- ja motivatsioonisüsteemi analüüs ja korrastamine
Rae Vallavalitsus
Äriplaani ja projektiplaani finantsosa koostamine
BLRT Toorik OÜ
Organisatsiooni struktuuri analüüs ja optimeerimine
Rae Vallavalitsus
Finantsanalüüsi koostamine ja nõustamine
Ida-Viru Keskhaigla
Äriplaani koostamise konsulteerimine
Econet Systems
Firma väärtus ja selle hindamine DCF-meetodil
AS Natural
Ettevõtte juhatuse konsulteerimine organisatsiooni struktuuri osas
Viljandi Metall AS
Ettevõtte juhtkonna konsulteerimine juhtimisarvestuse osas
BCS Infra AS
Auditi läbiviimine tasustamis- ja motivatsioonisüsteemi osas
Lennuliiklusteeninduse AS
Ettevõtte struktuuri ja tööjaotuse audit
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
Finantsanalüüsi koostamine
SA Põltsamaa Tervis
Finantsanalüüsi koostamine
Ida-Viru Keskhaigla
Finantsanalüüsi ja finantsmudeli koostamine
Räpina Haigla
Äriplaani ja finantsprognooside koostamine
AS Eesti Eine
Finantsanalüüs ja finantsmudel
Kindral Laidoneri Muuseum
Finantsanalüüsi ja finantsmudeli koostamine
Pärnu Muuseum
Teemapargi finantsanalüüsi koostamine
Keila linn
Finantsanalüüsi ja finantsmudeli koostamine
Eesti Ajaloomuuseum
Äriplaan ja tasuvusanalüüs. Aktsiakapitali väärtuse hindamine (DCF)
Atlas Seafood AS
Projekti tasuvusanalüüsi koostamine
Räpina vald
Projekti finantsanalüüsi koostamine
Eesti Biokeskus
Projekti tasuvusanalüüsi koostamine
Narva Haigla
Äriplaan, finantsplaan, projekti tasuvusanalüüs, ettevõtte väärtuse hindamine
AS Ferreks TT
Äriplaan, finantsprojektsioonid. Ettevõtte väärtuse hindamine DCF-meetodil
Suuresta Puhkekeskus OÜ
Tootearendusprojekti konsulteerimine. Projekti plaani koostamine
Gate Communications OÜ
Ekspordiplaani konsulteerimine
OÜ Epitar
Projekti tasuvusanalüüsi koostamine
AS Räpina Haigla
Äriplaan, finantsmudel, projekti väärtus
Connectiongroup OÜ
Tasuvusanalüüsi finantsosa koostamine
Ida-Tallinna Keskhaigla
Äriplaan, finantsmudeli koostamine
AS WeeRec
Äriplaani ja fiantsprojektsioonide koostamine
AS Räpina Haigla
Tasuvusanalüüsi finantsmudeli väljatöötamine
Eesti Biotehnoloogia Liit
Äriplaan, finantsmudel, projekti väärtuse modelleerimine
Stroomi Arenduse OÜ
Motivatsioonisüsteemi väljatöötamine
AS E-Profiil
Finantsmudeli koostamine teemapargile
Continuum Group
Projekti tasuvusanalüüs-äriplaani koostamine
AS Andmevara
Äriplaan ja finantsprognoosid
Hexanor Hotels OÜ
Äriplaani ja finantsmudeli koostamine, projekti väärtuse hindamine
Hexanor Shipping OÜ
"Võtmed-kätte" finantsmudeli koostamine
AS Invicta
Tasuvusanalüüsi koostamine
AS Tartu Biotehnoloogia Park
Motivatsioonisüstemi arendamine ja nõustamine
Polven OÜ
Strateegia ja struktuuri audit
Polven OÜ
Äriplaan, tegevusplaan
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Finantsmudeli koostamine
SA Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum
Tasuvusanalüüs, äriplaani koostamine
AS WeeRec
Finantsmudeli koostamine teaduskeskusele
Teaduskeskus AHAA
Äriplaan ja finatsprojektsioonid. Juhtimisarvestuse mudeli koostamine
Atlas Seafood AS
Sihtasutuse juhtimisarvesuse ja organisatsiooni struktuuri konsulteerimine
Eesti Vabaõhumuuseum
Äriplaani kirjutamine koos finantsosaga
Buen Provecho OÜ
Finantsmudeli koostamine uuele äriprojektile
Menu Catering
Finantsmudeli koostamine ärihoone majandamiseks
Tallinna Tehnoloogiapark
Tasuvusanalüüsi koostamine
KBFI
Tasuvusanalüüsi teostamine kolmele elektroonikalaborile
Tallinna Tehnikaülikool
Finantsmudeli koostamine ning juhtkonna konsulteerimine uue tehase äriplaani ettevalmistamisel
AS ASPI
Finantsmudeli koostamine Eesti Gridi tasuvusanalüüsile
EENet
Tasuvusanalüüsi teostamine tuumiklaborile
Eesti Biokeskus
Äriplaan, finantsmudeli koostamine
Eesti Vabaõhumuuseum
Finantsmudeli koostamine ja nõustamine tarkvarafirma väärtuse hindamiseks
Sona Systems Ltd
Finantsmudeli koostamine Kassari turismikompleksile
Innopolis Konsultatsioonid AS
Äriplaan, finantsmudeli arendamine
AS WeeRec
Cost-Benefit analüüsiks mõeldud finantsmudeli koostamine
Tartumaa Ökomuuseumid
Tehnoloogia arenduskeskuste (TAK) kulude- ja rahakäibe eelarvete analüüs
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Äriplaan ja finantanalüüs, ettevõtte väärtus
Atlas Seafood Inc.
Tootearenduse projekti plaani, ettevõtte äriplaani ning rahastamistaotluse koostamine
OÜ Complexoft
Finantsprojektsioonide koostamine kaupluste ketile
OÜ Timelill
Tootearenduse projekti plaan, äriplaan
OÜ Oskando
Tasuvusanalüüsi (Cost-Benefit Analysis) koostamine
AS Green Marine